ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Според закона за биологичното разнообразие "ботаническа градина е институция, която поддържа колекции от живи растения за нуждите на експерименталните ботанически изследвания, естествено научното и природозащитното образование и възпитание и е отворена за посещение повече от пет месеца в годината".

ДЕЙНОСТ:
В колекциите преобладават растения от субтропичните, тропичните, преходно-средиземноморските и най-южните части на умерените, климатични и природогеографски области. В градината превес имат вечнозелените видове над листопадните. Оформени са няколко конкретни звена които обединяват обособени колекции като "Поляната с палми"(над 20 вида), "Пустинята" (колекция от студоустойчиви кактуси), "Траншея" (включва три отделни разработки в които изцяло се отглеждат цитруси на открито), "Средиземноморски маквиси"(малка терасовидна гора с представители от вечнозелените средиземноморски гори) и др. Наред с диворастящите форми присъстват и представители на културните видове (портокал, маслина, манго, дюля и др.) Всички растения са описани на български език с техните най-широко разпространени народни имена в България и на латински според международно утвърдената ботаническа номенклатура (International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants)
Отворена  за посещение е всекидневно от април до ноември. 0рганизират турове за посетителите, изложби, представления и конкурси.
ЦЕЛИ:
-Ботаническата градина "Маргарита" събира, съхранява и опазва ценни, редки и нетрадиционни за Българската флора растения.
-Показва растенията им във вид най-близък до техният естествен в природата, чрез директно засаждане на открито и преобразуване на ландшафта до този в който са разпространени естествено по южните климати.
-От 2012 г. след монтирането на постоянна метероологична станция на територията на градината се попълват данни за най-ниските измерени температури и тяхното влияние върху в южните растения.
-Създава приятна и незабравима атмосфера за посетителя сред тропическа растителност.
ЗАДАЧИ:
-Експериментира със студоустойчивостта на растенията и аклиматизира видовете при малко по- неблагоприятни за тях условия, касаещи предимно по-ниските температури през зимата.
     Текущите експерименти": свързани предимно с опити за отглеждане на
-цитрусови култури на открито със частични зимни закрития. Дългосрочен проект, резултатите ще бъдат публикувани в специално печатно издание.
-Следене и запазване на данни относно максималната студоустойчивост на някои сортове при маслината, смокинята, японската мушмула.
-предстоят повторни опити за проверка на студоустойчивостта на някои по-рядко срещани палми в България като Serenoa repens, Nannorrops ritchiana, Rapidofilium hystrix, trithrinax campestris.
-изграждане на културно-информационен център, в който ще бъдат представени фотоси с растенията през зимата, изпитанията им при зимни условия, особено тежки снежни обстановки , колекции от скали, минерали, фосили, корали, видове почви от тропичните ширини и препарати на животни от южните фаунистични зони и др.
СОБСТВЕНИ РЕКОРДИ:
-Дафиново дърво вис. 7м. издържало -15С
-Смокиня сорт"Поморийска" вис. 7-8 м., обем около 10 кв.м. издържало -17,1С (зимата на 2012)
-Маслиново дърво, издържало успешно 3 поредни зими до около -14. -15
-палма "Бутия капитата" Butia capitata вис. 4м., обем около 6 кв.м. над 7г. на открито
-Африканска синя палма "chamaerops cerifera", вис. 1,5. обем около 4 кв.м. над 5г.на открито
-Юдино дърво обем на 10кв.м.
-Портокалово дърво, вис. 3м., обем около 2кв.м.
-Корков дъб
-Вечнозелена магнолия грандифлора
-Кактус Opuntia engelmannii
ОТЛИЧИЯ:
      2002г.,списание "Колекция за градината", бр.40, Октомври 2002г.(кратко представяне), благодарности на д-р Георги Гайдурков!
      2010г.,списание"Идеалната градина", бр.7, септември 2010г.(кратко представяне), Благодарности на г-жа Таня Божилова
      2012г.,списание "Читателски съвети за двора и дома", БР. 3, Септември 2012 г. Специален брой посветен на ботаническата градина, озаглавен: "Средиземноморски рай край Българското Черноморие"
Големи благодарности на издателя и голямо уважение към г-жа Милена Божилова
      2018г.,август, Ботаническа градина "Маргарита" заема почетното 7-мо място в топ 10 на ботаническите градини в България, 
проучване на "Български фермер"
Тази страница е собственост на Ботаническа градина Маргарита, нейният вид не е завършен! Поетапно и системно  ще бъде актуализирана и допълвана!