история и любопитни факти


             БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА                            "МАРГАРИТА"
         ...ЕДНО СКРОМНО НАЧАЛО

              Първият положен камък в градината е около 1999г. Градината е разположена в непосредствена близост до дъбова гора.Тя е изградена на северозападен хълм със сравнително голям наклон, който днес е терасиран. Малко преди това хълма представлява пуста и стръмна поляна. Всяка тераса е разположена амфитеатрално, укрепена с редени каменни зидове. При изграждането на каменните стени и терасирането на хълма е използван изцяло човешки труд, без никаква строителна техника и машини.

        Най-старото растение в градината е кактус от вида Ехинопсис
( Echinopsis eyriesii), засаден през 1990г.
 

           В края на януари и началото на февруари 2012г., почти месец с отрицателни температури и абсолютен минимум от -17С, загиват напълно почти 80% от растенията. През този период са отбелязани дни с максимална дневна температура от -9С. Земята замръзва на голяма дълбочина. Най-големи поражения са нанесени на субтропичните палми и цитрусовите растения. Бавно и поетапно, градината възвръща своето величие с нов и по красив интериор днес.

входът към маслиновата гора
2005 г.

входът към маслиновата гора
2014г.

Езерото преди изграждането на главния вход, 2000г.

Главният вход, 2010г.

Главният
вход, 2014г.

поляната преди изграждането на палмовата гора, 2010г.

изграждането на палмовата гора, 2011г.

палмовата гора,
2011г

палмовата гора 2013г.

наклоненият терен, преди изграждането на траншеята, 2010г.

2010

2010

изграждане на северната стена с изкуствен насип и засаждане на растенията2011г.

южната стена при естествен насип, 2013г.

завършен вид 2015г.

Входът към траншеята между двете антични статуи

Траншеята гледана от кипарисовата тераса

укрепване
на северния
изкуствен насип