местен КЛИМАТ

 

       
Aбсолютни минимални температури измервани                         на територията на градината

зима                    дата             абс. мин.           дата на премахване на зимната        zone
                                                                                          защита на палмите

2017-2018          25.01               -9,2                                     ......................                           
2016-2017           21.01              -16,1                                     17 февруари                           
2015-2016          25.01              -14,7                                    10 февруари                           
2014-2015          09.01              -14,8                                     ......................                           
2013-2014          30.01              -12,8                                     7 февруари                           7б
2012-2013           10.01              -11,7                                    23 февруари                           
2011 -2012               .02             
-17,0                                   24 февруари                           7а
Средна минимална -13,7
                                                                                           hardiness zone  7b