местен КЛИМАТ

 

       
   Aбсолютни минимални температури измервани                              на територията на градината

зима                    дата             абс. мин.           дата на премахване на зимната       zone
                                                                                          защита на палмите                 
2017-2018          01.03              -17,9                                      6 март                                    
2016-2017           21.01              -16,2                                     17 февруари                         
2015-2016          25.01              -16.5                                    10 февруари                         
2014-2015          09.01              -14,8                                     ......................                           
2013-2014          30.01              -12,8                                     7 февруари                           7б
2012-2013           10.01              -11,7                                    23 февруари                           
2011 -2012           01.02             -17,1
                                    24 февруари                           7а
Средна минимална -15,2 
                                                                                        hardiness zone  7a 

    Aбсолютни максимални температури измервани
                         на територията на градината

 лято            дата            абс. макс.            
дата на поставяне зимната 
                                                                              защита на палмите 

2018            01.09           34,2                                  27 ноември
2017            30.06           41,3                                   16 декември
2016            31.07            37,4                                   05 декември
2015            16,08            38,1                                   26 декември
2014            13.08            37,0                                  28 декември
2013            30.07           38,9                                  30 декември