местен КЛИМАТ

 

       
   Aбсолютни минимални температури измервани      на територията на градината (декември, януари, февруари)

зима                    дата             абс. мин.           дата на премахване на зимната       zone
                                                                                          защита на палмите

 2018-2019          01.12               -11,1                                     28 февруари                    8а      2017-2018          01.03              -17,9                                      6 март                             6б 
 2016-2017          21.01               -16,2                                    17 февруари                   
 2015-2016          25.01              -16.5                                    10 февруари                   
 2014-2015          09.01              -14,8                                     ......................                     
 2013-2014          30.01              -12,8                                     7 февруари                     
 2012-2013          10.01               -11,7                                    23 февруари                     
 2011 -2012         01.02               -17,1                                    24 февруари                     

Средна минимална -14,7 
                                                                                        hardiness zone  

    Aбсолютни максимални температури измервани
                         на територията на градината

 лято            дата            абс. макс.            
дата на поставяне зимната 
                                                                              защита на палмите 

2018            01.09          34,2                                27 ноември
2017            30.06           41,3                                   16 декември
2016            31.07            37,4                                   05 декември
2015            16,08            38,1                                   26 декември
2014            13.08            37,0                                  28 декември
2013            30.07           38,9                                  30 декември