Благодарности и отзиви

Ботанческата градина изказва огромни благодарности на хората имащи пряко участие в създаването й, градинските центрове помогнали със снабдяването на едни от най-редките растителни видове в света!

Кирил Донов - "Палм център" Пловдив
Петър Петров - "Гарден парадайз"
Велико Търново
Йовко Айлов - "Милениум цвет 2000" - гр. Раковски
Стоян Стоянов - Фонтан и градина Разград
Георги Гайдурков, София
Радка и Серафим Серафимови Велика, Царево
Величка Станева, Пловдив
Динко Попов гр. Кирково
Илия Каратанчев  Самуилово, Петрич
Момчил Маринов, Разград
Цветан Настев, гр. Долни чифлик
Йордан Гошев гр. Долни чифлик
Тодор Иванов Гроздьово, Варна
Величка Toдорова Гроздьово, Варна
Наталия Иванова, Варна
Цони Найденов, Добрич  
Велка Иванова Гроздьово, Варна
Цветелина Тончева гр. Стралджа
Тихомир Стоянов Нови хан, София
Петър Бончев, Варна