"Градината на вечното лято"

        Ботаническата градина се намира в село Гроздьово област Варна, на 30 км. oт морето, разполага с колекция от растения с преходно-средиземноморски, субтропичен и тропичен произход.
В градината са събрани растения от шестте континента на земята, като най-голям брой са от Средиземно
морието и южните части на умерения 
климатичен пояс.
        Името си "Маргарита" носи от голяма група цветя, дървета, храсти и кактуси по целия свят. Най-ярките и красиви растителни видове в света носят това име. В  градината
 има няколко вариации и видове с това име. Разположена е на северозападен терасиран хълм, разделена е на сектори които обособяват в групи характерни растения от определена географска зона или ландшафт. Начина на подбор при засаждането е избран така, че растенията се доближават напълно към живот подобен като в тяхната естествена природна среда. Растения са изписани с латинските им имена, най-широко използваните български наименования, страната на произход и абсолютните минимални температури на измръзване през зимата.

          Някои от растенията в колекциите са аклиматизирани частично, в условията на малко по студен климат в сравнение с тяхният естествен. Всички растения се отглеждат на открито, директно в почвата. Само някои видове от тропичен произход през студения период на годината се прибират в специални зимни градини. Подбрани са изключително редки растения и сортове, с възможно най-голяма студоустойчивост.
          Градината разполага с места за отдих, спокойствие и тишина заобиколена от екзотична растителност. Градината е отворена 1 април до 15 ноември, всекидневно отворени врати към нестихващ дъх на тропическа зеленина и ароматни цветове. За всички запалени обожатели и нетърпеливи туристи, при предварителна уговорка градина отваря по всяко време на годината.